Ochrona prawna danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Przeprowadzamy konsultacje, audyty, przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych i ochrony prywatności. Koncertujemy się na wypracowaniu dla naszych Partnerów praktycznych wskazówek odnoszących się do regulacji w kwestii przetwarzania danych osobowych.

Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z RODO, w tym polityki IT, polityki prywatności, polityki realizacji praw podmiotów danych, umowy powierzenia przetwarzania danych, klauzule zgód na przetwarzanie danych, klauzule informacyjne oraz procedury reagowania na incydenty;
  • Przeprowadzanie audytów sprawdzających poziom wdrożenia procedur przetwarzania danych osobowych wynikających m.in. z RODO;
  • Reprezentacja w postępowaniach zarówno przed organami władzy publicznej, jak i sądami w sprawach dot. przetwarzania danych osobowych;
  • Dokonywanie odpowiednich zgłoszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub powiadamiania osób, których dane dotyczą, w zakresie, w jakim wymaga tego RODO;
  • Bieżące doradztwo w sprawach ochrony danych osobowych;
  • Sprawowanie funkcji inspektora ochrony danych (IOD) w ramach outsourcingu.

To Top