Doradztwo w zakupie wierzytelności

Doradztwo w zakupie wierzytelności

Na potrzeby naszych Partnerów przeprowadzamy profesjonalny proces due dilligence wierzytelności stanowiących przedmiot postępowań przetargowych. Odpowiadamy za przygotowanie dokumentacji zakupowej i reprezentujemy Partnerów w procesie negocjacji zakupu.

 Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Doradztwo prawne w zakresie zakupu wierzytelności bankowych, pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz ubezpieczeniowych;
  • Analiza czynników ryzyka portfela wierzytelności, mogących być niewidoczne na etapie transakcji (np. prawdopodobnie zwiększona szkodowość w przyszłości) oraz diagnoza praktyk mających na celu sztuczne poprawianie obrazu jakości portfela wierzytelności;
  • Przeprowadzenie badania prawnego oraz analiza prawna przedinwestycyjna portfela wierzytelności:
  • Doradztwo prawne w zakresie nabywania portfeli wierzytelności w imieniu i na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych;
  • Przygotowanie kompleksowej dokumentacji zakupowej pakietu wierzytelności;
  • Doradztwo prawne w procesie posprzedażowym w zakresie pakietu wierzytelności.


To Top