Zarządzanie pakietami wierzytelności

Zarządzanie wierzytelnościami

Kompleksowo zarządzamy pakietami wierzytelności stanowiącymi wierzytelności sektora pożyczkowego, bankowego i telekomunikacyjnego B2C oraz B2B. Pomagamy Klientom branży budowlanej w zakresie odzyskania zaległych faktur i gwarancji.

 Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Określenie strategii zarządzania wierzytelnościami – ocenę szans na ich zaspokojenie, określenie możliwych działań względem całych kategorii lub pojedynczych wierzytelności, doradztwo przy doborze poszczególnych wierzytelności w ramach danych pakietów
  • Ocena wiarygodności kontrahentów, przygotowanie skutecznego planu dochodzenia należności poprzez ocenę istniejących i przygotowanie
  • Współpraca z agencjami detektywistycznymi/ biurami informacji gospodarczej w zakresie weryfikacji wiarygodności finansowej dłużników;
  • Wyboru adekwatnej formuły kontaktu z dłużnikiem i monitoring spłat Sądowe dochodzenie należności, na podstawie optymalnej ścieżki procesowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb wierzycieli;
  • Dochodzenie wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w ramach zespołu specjalistów nadzorujących pracę organów egzekucyjnych, przy obraniu optymalnej ścieżki postępowania;
  • Postępowania upadłościowe, restrukturyzacyjne i układowe;
  • Przygotowywanie raportów z prowadzonych działań windykacyjnych;
  • Audyty wewnętrznych systemów windykacyjnych, wdrożenie modeli windykacji indywidualnie przygotowanych dla Partnerów.

To Top