Kompleksowe wsparcie prawne biznesu

Wsparcie prawne biznesu

Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Partnerom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Indywidualne rozwiązania dla każdej z powierzonych do obsługi spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych to nasza dewiza. 

 Zakres świadczonych usług obejmuje m.in.:

  • Zapewnienie strategicznego, kompleksowego wsparcia prawnego dla przedsiębiorców – zarówno spółek, jak również akcjonariuszom/wspólnikom (większościowym i mniejszościowym);
  • Doradztwo i reprezentacja w transakcjach zbywania i nabywania udziałów, akcji, aktywów, przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw;
  • Reprezentowanie naszych Partnerów w korporacyjnych postępowaniach spornych in. zaskarżanie oraz obrona uchwał organów, prowadzenie postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacja w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek;
  • Doradzanie w zakresie ryzyka prawnego obecnego w przedsiębiorstwach;
  • Zapewnienie procesów zgodności z prawem;
  • Wdrażanie obowiązków w zakresie m.in. AML, Whistleblowingu, RODO, poufności;
  • Kreowanie wizerunku firmy, w zakresie rzetelności prawnej i organizacyjnej;
  • Usługa kompleksowego tworzenia wszelkich typów umów występujących w obrocie gospodarczym wraz z pełnym wsparciem Kancelarii w procesie negocjacji na każdym etapie transakcji.


To Top